Tietosuojaseloste

Tylyn Alumnit ry:n tietosuojaseloste

Tylyn Alumnit ry käyttää viestinnässään sähköpostilistaa, joka on kerätty ilmottautumisperiaatteella (opt-in). Listaa käytetään vain ja ainoastaan yhdistysten sisäisistä asioista tiedottamiseen, eikä tietoja koskaan luovuteta kolmansille tahoille.

Listalta poistuminen tapahtuu seuraavalla tavalla:

Lähetä sähköpostia osoitteeseen majordomo@helsinki.fi,
kirjoita viestikenttään

unsubscribe tylyn-alumnit poistettava sähköpostiosoite

Esimerkiksi matti.meikalainen@sahkoposti.fi haluaa pois listaltamme:

unsubscribe tylyn-alumnit matti.meikalainen@sahkoposti.fi

Jätä otsikko-kenttä tyhjäksi.

 

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä:

Tylyn Alumnit ry

Postiosoite:
PL 3101 00099 Helsingin Kaupunki

Käyntiosoite:
Arkadiankatu 26
00100 Helsinki

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Markku Korhonen
puh. 040 520 6748

Rekisterin nimi

Tylyn Alumnit ry:n jäsenrekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste

Yhdistyksen jäsenille tiedottaminen.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteritietoja voidaan käyttää Tylyn Alumnit ry:n jäsensuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Yhdistys pyrkii tiedottamaan toiminnastaan jäsenille rekisterin avulla. Jäsenellä on oikeus kieltää rekisterin perusteella pidettävä yhteydenpito.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää Tylyn Alumnit ry:n jäsenistä seuraavia tietoja:

Nimi, kotipaikka ja sähköposti.

Rekisteritietojen tietolähde

Tiedot on kerätty jäsenten suostumuksella tai heidän pyynnöstään.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta.

Asiakasrekisterin luottamuksellisuus

Yhdistyksellä ja mahdollisesti sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin jäsentietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoitteeseen:

markku.al.korhonen@gmail.com

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Tylyn Alumnit ry:n jäsenrekisterin rekisteritietoja.